Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 12 januari 2021

Nationella råd på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gäller för att minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Tillfällig pandemilag

Den tillfälliga pandemilagen gäller till 30 september 2021. Det är länsstyrelsen om har tillsynsansvar för pandemilagen. Länsstyrelsens tillsyn av tillfällig pandemilag och begränsningar och åtgärder utifrån lagen.länk till annan webbplats

Den tillfälliga pandemilagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gäller från 10 januari 2021 till och med 30 september 2021.

Folkhälsomyndighetens föreskrift som ansluter till pandemilagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterFrågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coronavirusrelaterad information i Härjedalens kommuns verksamheter

Vård och omsorg

 • Onsdag 13 januari 2021 börjar vaccinering av kommunens brukare i äldreomsorgen.
 • Arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus i äldreomsorgen och LSS fortsätter. Vid symptom testas brukare och isolering tillämpas tills provsvar är klart.
 • Besök hos personer som bor i särskilt boende ska bokas i förväg via telefon.
 • För att begränsa risk för smittspridning jobbar vårdpersonal endast på en arbetsplats. Det gäller även timanställda.
 • Personal och brukare som misstänkts ha varit i kontakt med smittade provats.
 • Alla personal i vård och omsorg bär munskydd under hela arbetstiden.
 • Personalläget i vård och omsorg: Betydande påverkan på vissa enheter.
 • God tillgång på skyddsmaterial.
 • Socialförvaltningen förbereder för kommande vaccinationer med start 13 januari. Boenden på särskilda boenden prioriteras enligt nationella prioriteringar.
 • Besöksförbud gäller på kommunens korttidsplatser i äldreomsorgen till och med tisdag 12 januari 2021.
 • Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre från 23 december till och med 12 januari 2021.

Förskola, skola och utbildning

 • Högstadiet i Sveg har fjärrundervisning från tisdag 12 januari till och med fredag 15 januari 2020.
 • På högstadieskolorna i Hede och Funäsdalen har klasserna fjärrundervisning växelvis för att minska trängseln.
 • Kommunal vuxenutbildning bedrivs som fjärr- eller distansundervisning till och med 24 januari 2021.
 • Härjedalens gymnasium har fjärrundervisning till och med 24 januari 2021. Eleverna kan beställa lunchlåda.
 • Familjecentralerna i Sveg, Hede och Funäsdalen är stängda till och med 24 januari 2021.
 • Symptomfria barn i för- och grundskola bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever.

Fritid och kultur

 • Biblioteken har öppet för bokade besök till 25 januari 2021. Ta kontakt med biblioteket för bokning eller leverans av böcker.länk till annan webbplats
 • Baden i Sveg, Ytterhogdal, Lillhärdal och Hede är stängda tills vidare.
 • Ishallen i Sveg och sporthallarna i Sveg, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal är stängda för allmänheten tills vidare.
 • Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen är stängda till och med 24 januari 2021.

Besök till kommunens kontor

 • Kommunen ber alla att begränsa besöken till kommunkontoren i Sveg, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen för att minska risken för smittspridning och istället kontakta kommunen via mejl eller telefon.

Utlämning av munskydd för resenärer inom kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att använda munskydd i kollektivtrafiken från och med 7 januari. Munskydd finns att hämta från och med måndag 11 januari på kommunens lokalkontor i Funäsdalen och Hede och i receptionen på Medborgarhuset i Sveg.

Coronavirusrapport publiceras helgfria tisdagar och fredagar.

Lägesrapport covid-19 i vård och omsorg i Härjedalens kommun tisdag 12 januari 2021

Siffrorna är justerade jämfört med förra veckan på grund av en felrapportering under helgdagarna.

Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 2
Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 24
Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 17
Totalt antal avlidna vårdtagare med covid-19: 5

Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 15
Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 57
Totalt antal personal som tillfrisknat: 42

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet.

Härjedalens kommunens arbete med coronaviruspandemin

Egenprovtagning av coronavirus

Regionens fordon, som delar ut kit för egenprovtagning av coronavirus, finns i Härjedalen. De som har symptom bokar tid för egenprovtagning på www.1177.selänk till annan webbplats, tid och orter visas efter inloggning på. Ta kontakt med hälsocentralen om du inte har bank-id.

Senast uppdaterad: 14 januari 2021 17:08
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas