Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 9 mars 2021

Lägesrapport tisdag 9 mars 2021: Covid-19 i vård och omsorg i kommunens verksamheter

 • Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 0
 • Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 26
 • Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 21
 • Totalt antal avlidna vårdtagare med bekräftad covid-19: 5
 • Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 1
 • Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 65
 • Totalt antal personal som tillfrisknat: 64

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet. Coronavirusrapport publiceras helgfria tisdagar från 9 februari 2021.

Härjedalens kommunens arbete med coronaviruspandemin

Coronavirus och covid-19 i Härjedalens kommuns verksamheter

Ökad spridning av covid 19 i Härjedalen, följ rekommendationerna på 1177.selänk till annan webbplats

Vård och omsorg

 • Vaccineringen av personer i fas 1 fortsätter och vaccinering av personer i fas 2 har börjat. Plan för vaccination mot covid-19 i Region Jämtland-Härjedalen på 1177.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Personer med hemtjänst (men som inte har hemsjukvård) vaccineras av Region Jämtland-Härjedalen.
 • Personalläget i vård och omsorg: Ingen påverkan.
 • God tillgång på skyddsmaterial.
 • Arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus i äldreomsorgen och LSS fortsätter. Vid symptom testas brukare och isolering tillämpas tills provsvar är klart.
 • Besök hos personer som bor i särskilt boende ska bokas i förväg via telefon.
 • Rekommendation att personal i vård och omsorg inte jobbar på fler än tre arbetsplatser. Det gäller även timanställda.
 • Personal och brukare som misstänkts ha varit i kontakt med smittade provats.
 • Personal i äldreomsorgen bär munskydd hela arbetstiden och särskilda skydds- och hygienåtgärder gäller trots vaccinering.

Förskola, skola och utbildning

 • Högstadieskolorna i Sveg, Hede och Funäsdalen har fjärrundervisning växelvis för att minska trängseln i skolan och kollektivtrafiken. Elever som behöver arbeta i skolmiljö erbjuds närundervisning i skolan. När skolorna är påverkade av coronaviruspandemin meddelas det till berörda i skolans kanal Schoolsoft.
 • Kommunal vuxenutbildning bedrivs som fjärr- eller distansundervisning tills vidare för att minska trängseln i skolan och kollektivtrafiken.
 • Härjedalens gymnasium erbjuder fjärr- och närundervisning växelvis för att minska trängseln i skolan och kollektivtrafiken. Elever som behöver arbeta i skolmiljö erbjuds närundervisning i skolan.
 • Familjecentralerna i Sveg, Hede och Funäsdalen är stängda tills vidare.
 • Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Råd och regler för att minska smittspridningen på Region-Jämtland-Härjedalens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritid och kultur

 • Sporthallarna i Sveg, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal är stängda för allmänheten tills vidare.
 • Sporthallarna i Sveg, Lillhärdal, Ytterhogdal, Hede, Vemdalen och Funäsdalen är öppna för träningsverksamhet för barn- och ungdomar födda 2002 och senare. Restriktioner gäller i hall och omklädningsrum.
 • Svegsbadet har öppet med restriktioner. Alla besök måste bokas i förväg via telefon 0680-177 10 eller Svegsbadets webbsida.
 • Baden i Ytterhogdal, Lillhärdal och Hede är stängda tills vidare.
 • Ishallen i Sveg är stängd för allmänheten tills vidare men öppen för föreningsidrott för barn födda 2002 och senare. Från måndag 8 mars är ishallen stängd för säsongen.
 • Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen är stängda tills vidare.

Servering av alkohol och smittskydd på serveringsställen

Besök till kommunens kontor

 • Kommunen ber alla att begränsa besöken till kommunkontoren i Sveg, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen för att minska risken för smittspridning och istället kontakta kommunen via mejl eller telefon.

Utlämning av munskydd för resenärer i kollektivtrafiken

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken. Munskydd kan hämtas på kommunkontoren i Funäsdalen och Hede och i receptionen på Medborgarhuset i Sveg.

Härjedalens kommunens arbete med coronaviruspandemin

Egenprovtagning av coronavirus

De som har symptom bokar tid för egenprovtagning på www.1177.selänk till annan webbplats, tid och orter visas efter inloggning på. Ta kontakt med hälsocentralen om du inte har bank-id.

Senast uppdaterad: 10 mars 2021 09:07
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas