Beslut: Ny avfallstaxan antagen - ingen avgift för hemkompostering

Kommunfullmäktige har 28 februari 2022 beslutat om ny taxa för avfall från 1 april 2022.

Den nya avfallstaxa är delad i tre: grundavgift, abonnemangsavgift och tömningsavgift. Abonnemangsavgiften täcker kostnader för kärl och insamling. Nivån på abonnemangsavgiften beror på storlek, typ av behållare och hur ofta kärlet töms.

En fast årlig kostnad tas ut för matavfallsinsamling och en miljöavgift tas ut om kunder väljer att slänga matavfall i hushållssoporna (den gröna tunnan). Den föreslagna miljöavgiften för dem som har egen kompost beslutade kommunfullmäktige att slopa.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022 16:51
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas