Välkommen till medborgardialog om Äldreplan för Härjedalens kommun 2022–2035

Foto: Scandinav bildbyrå.

Välkommen till medborgardialog om Äldreplan för Härjedalens kommun 2022–2035. Vi träffas i Sveg och Hede tisdag 22 augusti.

Sveg

Tisdag 22 augusti 2023 klockan 9 – 12
Folkan, Härjedalssalen

Hede

Tisdag 22 augusti 2023 klockan 13.30 – 16.30
Församlingshemmet

Dialogmötena har denna gång särskilt fokus på äldreboenden i kommunen. Vi pratar om antal platser på olika orter och om servicenivån på äldreboenden. Vi beskriver nuläget och pratar om framtida behov. Anders Häggkvist, socialutskottets ordförande (C) och Anda Embretzen, socialchef deltar.

Vi tar även upp de övriga målen och strategierna i äldreplanen och stämmer av vad som har gjorts och vad som är planerat framöver.

Läs äldreplanen 2023-2035

Den 17 oktober 2022 beslutade kommunfullmäktige om Äldreplan för Härjedalens kommun 2022–2035. När planen togs fram lyftes vikten av att kontinuerlig följa upp och ha dialog för att säkra att kommunen lever upp till ambitionerna i planen.

Vi bjuder på fika – anmäl dig gärna innan

Vi bjuder på fika och vill gärna veta hur många som kommer.

Anmäl dig senast tisdag 15 augusti till
sociala@herjedalen.se eller
Helena Bredesen, telefon 0680-177 52.
Tala om om du vill delta i Sveg eller Hede.

Varmt välkomna!

Senast uppdaterad: 14 augusti 2023 01:00
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas