Justerat protokoll, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Beslutsorgan

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt
specialistfunktioner

Sammanträdesdatum

2020-12-18

Paragrafer

§§ 17-26

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2021-01-25

Protokollet förvaras

Regionens hus, Östersund

Senast uppdaterad: 4 januari 2021 09:50
Redaktör för sidan: Belinda Härjebäck
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas