Justerat protokoll, kommunledningsutskottet 4 februari

Beslutsorgan

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

4 februari

Paragrafer

§§ 1–10

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2021-03-04

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Läs protokollet

Klu 4 februari

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 10 februari 2021 14:30
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas