Justerat protokoll, samhällsutvecklingsutskottet 2 februari

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2 februari

Paragrafer

§§ 1-15

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2021-03-03

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Läs protokollet

Suu 2 februari

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 10 februari 2021 15:34
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas