Justerat protokoll, miljö- och byggnämnden

Beslutsorgan

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Sammanträdesdatum

11 februari 2021

Paragrafer

§§ 1-27

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2021-03-10

Protokollet förvaras

Miljö- och byggavdelningen

Information om överklagan

Information om överklagan

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 februari 2021 09:12
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas