Justerat protokoll, kommunstyrelsen 18 februari

Beslutsorgan

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-18

Paragrafer

§ 4

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2021-03-17

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 23 februari 2021 12:57
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas