Samhällsutvecklingsutskottet sammanträder, 2 mars

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2 mars

Senast uppdaterad: 23 februari 2021 11:18
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas