Samrådshandlingar, vattenförekomster med vattenkraft som ska prövas
enligt nationell plan för moderna miljövillkor under perioden 2022-2024 

Samrådstiden pågår mellan 1 mars-30 april.

Samrådshandlingarna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats: www.vattenmyndigheterna.se/samradvattenkraftlänk till annan webbplats.

Där finns också information om var det går att hitta underlagsmaterial och hur den som vill kan lämna synpunkter per vattenförekomst i VISS, VattenInformationsSystem Sverigelänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 1 mars 2021 16:45
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas