Antagande av detaljplan - Lofsdalen 13:1 m.fl.

Detaljplan för Lofsdalen 13:1 m.fl. har antagits

Senast uppdaterad: 30 mars 2021 11:47
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas