Justerat protokoll, miljö- och byggnämnden

Beslutsorgan

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Sammanträdesdatum

25 mars 2021

Paragrafer

§§ 28-49

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2021-04-20

Protokollet förvaras

Miljö- och byggavdelningen

Information om överklagan

Information om överklagan

Kontakt

Senast uppdaterad: 30 mars 2021 08:54
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas