Justerat protokoll, kommunstyrelsen 14 april

Beslutsorgan

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

20201-04-14

Paragrafer

55–84

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2021-05-14

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Läs protokollet

Ks 14 april

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 22 april 2021 09:58
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas