Justerat protokoll, bildningsutskottet 22 april

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens bildningsutskott

Sammanträdesdatum

22 april

Paragrafer

§§ 10-18

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2021-05-21

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Läs protokollet

Bu 22 april

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 30 april 2021 10:16
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas