Justerat protokoll, miljö- och byggnämnden
6 maj

Beslutsorgan

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-06

Paragrafer

§§ 50-85

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2021-06-03

Protokollet förvaras

Miljö- och byggavdelningen

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 10 maj 2021 10:49
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas