Justerat protokoll, kommunledningsutskottet 26 maj

Beslutsorgan

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-05-26

Paragrafer

31-49

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2021-06-24

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 2 juni 2021 16:20
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas