Justerat protokoll, bildningsutskottet 27 maj

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens bildningsutskott

Sammanträdesdatum

27 maj 2021

Paragrafer

§§ 20-26

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2021-06-24

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 18 juni 2021 11:43
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas