Antagande av detaljplan för del av Hån 4:8 med flera

Detaljplan för del av Hån 4:8 med flera har antagits.

Senast uppdaterad: 9 juli 2021 13:59
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas