Kungörelse - Detaljplan för aktivitetshall Vemdalens kyrkby 32:16 med flera

Beslutsorgan

Bergs och Härjedalens kommuners miljö- och byggnämnd

Samrådstid

14 juli till 6 augusti 2021

Detaljplan för aktivitetshall, Vemdalens kyrkby 32:16 med flera, Härjedalens kommun

Planens syfte är möjliggöra ny bostadsbebyggelse och en aktivitetshall centralt i Vemdalen by. Planförslaget är förenlig med gällande översiktsplan men är av betydande intresse för allmänheten.

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligen till mob@berg.se eller
Bergs och Härjedalens kommuners miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Senast 6 augusti 2021 ska synpunkterna ha kommit in. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast vid granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Anslaget sattes upp

14 juli 2021

Anslaget tas ner

6 augusti 2021

Information om överklagan

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast vid granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 14 juli 2021 09:45
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas