Justerat protokoll, kommunledningsutskottet 1 september

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-01

Paragrafer

§§ 50-62

Anslaget sattes upp

2021-09-08

Anslaget tas ner

2021-09-29

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Senast uppdaterad: 8 september 2021 10:19
Redaktör för sidan: Belinda Härjebäck
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas