Justerat protokoll, kommunfullmäktige 27 september

Beslutsorgan

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-09-27

Paragrafer

77-129

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2021-10-29

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 8 oktober 2021 08:30
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas