Justerat protokoll, miljö- och byggnämnden 7 oktober 2021

Beslutsorgan

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Sammanträdesdatum

2021-10-07

Paragrafer

§§ 155 - 184

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2021-11-07

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 8 november 2021 00:00
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas