Justerat protokoll, miljö- och byggnämnden

Beslutsorgan

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Sammanträdesdatum

11 november 2021

Paragrafer

§§ 185-222

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2021-12-12

Protokollet förvaras

Miljö- och byggavdelningen

Senast uppdaterad: 15 november 2021 10:55
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas