Justerat protokoll, kommunstyrelsen 17 november

Beslutsorgan

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-11-17

Paragrafer

188-209; 211-255

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2021-12-14

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 22 november 2021 11:58
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas