Ändring av detaljplan för Vemdalens Kyrkby 47:55 med flera - Samråd

Samrådstid pågår mellan 2021-11-29 och 2021-12-19

Samrådshandlingar Vemdalens Kyrkby 47:55 m.fl.

Senast uppdaterad: 25 november 2021 14:58
Redaktör för sidan: Therese Rihpa
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas