Justerat protokoll, socialutskottet 28 april

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens socialutskott

Sammanträdesdatum

28 april

Paragrafer

§§ 50-57

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2022-05-27

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Överklagan

Senast uppdaterad: 6 maj 2022 09:08
Redaktör för sidan: Belinda Härjebäck
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas