Justerat protokoll, valnämnden 5 maj

Beslutsorgan

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-05

Paragrafer

6-16

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2022-05-31

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 9 maj 2022 09:17
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas