Justerat protokoll, kommunstyrelsen 11 maj

Beslutsorgan

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-05-11

Paragrafer

116-130

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2022-06-04

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 13 maj 2022 08:11
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas