Kungörelse, beviljat bygglov för fackverkstorn på Sörvattnet 5:1

Beslutsorgan

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Sammanträdesdatum

2022-05-12

Paragrafer

§ 110

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2022-06-13

Information

Bygglov har beviljats för nybyggnad av fackverkstorn (mast) för 4G och 5G samt tillhörande teknik bod på fastigheten Sörvattnet 5:1. Fackverkstornet ”masten” har en höjd på 42 meter. Teknikboden har en byggnadsarea på 7 kvm.

Ritningar , 483 kB.

Information om överklagan

Information om överklagan

Kontakt

Senast uppdaterad: 18 maj 2022 15:13
Redaktör för sidan: Malin Esseen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas