Justerat protokoll, samordningsförbundet i Jämtlands län 10 juni

Beslutsorgan

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Sammanträdesdatum

10 juni

Paragrafer

§ 6-9

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2022-07-05

Protokollet förvaras

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Senast uppdaterad: 16 juni 2022 16:00
Redaktör för sidan: Belinda Härjebäck
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas