Justerat protokoll, valnämnden 20 juni

Beslutsorgan

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-20

Paragrafer

17--18

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2022-07-20

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 28 juni 2022 13:50
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas