Beslutsorgan

Kommunstyrelsens socialutskott

Sammanträdesdatum

21 juli 2022

Paragrafer

101

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2022-08-11

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 21 juli 2022 14:12
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas