Justerat protokoll, socialutskottet 25 juli

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens socialutskott

Sammanträdesdatum

25 juli 2022

Paragrafer

§ 102

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2022-08-15

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 25 juli 2022 10:46
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas