Justerat protokoll, bildningsutskottet 8 september

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens bildningsutskott

Sammanträdesdatum

8 september

Paragrafer

37-47

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2022-10-04

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 14 september 2022 16:07
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas