Justerat protokoll, valnämnden 14 september

Beslutsorgan

Valnämnden

Sammanträdesdatum

14 september

Paragrafer

19-20

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2022-10-06

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 15 september 2022 08:56
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas