Ändring av Detaljplan för södra Björnvallen del av Vemdalens Kyrkby 43:9, 43:10 m.fl fast. - inför antagande

Kommunen planerar att besluta om planförslaget på miljö- och byggnämndens kommande sammanträde den 2022-09-28.

Vemdalens kyrkby 43:9, 43:10 m.fl. -inför antagandehandlingar

Senast uppdaterad: 16 september 2022 11:35
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas