Detaljplan för bostäder
Del av Vemdalens Kyrkby 49:4 och 3:2 - inför antagande

Kommunen planerar att besluta om planförslaget på miljö-och byggnämndens kommande sammanträde den 2022-09-28.

Inför antagande - Vemdalens kyrkby 49:4 och 3:2

Senast uppdaterad: 19 september 2022 11:09
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas