Detaljplan Funäsdalen 26:90 - inför antagande

Kommunen planerar att anta detaljplanen på miljö- och byggnämndens sammanträde den 2022-09-28.

Funäsdalen 26:90 - inför antagande

Senast uppdaterad: 19 september 2022 13:10
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas