Justerat protokoll, kommunstyrelsen 14 september

Beslutsorgan

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-14

Paragrafer

163-195

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2022-10-12

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 20 september 2022 15:46
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas