Justerat protokoll, kommunstyrelsen 10 oktober

Beslutsorgan

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-10-10

Paragrafer

196-198

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2022-11-03

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022 10:17
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas