Justerat protokoll, kommunledningsutskottet 3 november

Beslutsorgan

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-11-03

Paragrafer

69-76

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2022-12-02

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 10 november 2022 09:56
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas