Justerat protokoll, kommunstyrelsen 16 november

Beslutsorgan

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-11-16

Paragrafer

216 - 253

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2022-12-13

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 21 november 2022 09:06
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas