Justerat protokoll, samhällsutvecklingsutskottet 22 november

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

22 november

Paragrafer

81–90

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2022-12-15

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 24 november 2022 15:35
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas