Justerat protokoll, samordningsförbundet i Jämtlands län 16 januari

Beslutsorgan

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Sammanträdesdatum

16 januari

Paragrafer

1–4

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2023-02-08

Protokollet förvaras

Samordningsförbundet i Jämtlands län, Östersund

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 18 januari 2023 09:34
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas