Justerat protokoll, kommunstyrelsen 10 januari

Beslutsorgan

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-01-10

Paragrafer

1-43

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2023-02-10

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 19 januari 2023 08:14
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas