Beslut om betydande miljöpåverkan

Beslut om betydande miljöpåverkan har fattas för detaljplan Vemdalens Kyrkby 39:42, m.fl, Hovde syd. Allmänheten informeras härmed om beslutet i enlighet med miljöbalken 6 kap.7§.
Kommunen kommer att handlägga detaljplanen enligt bestämmelserna om utökat planförfarande.

För ytterligare information kontakta mob@berg.se

Beslut om betydande miljöpåverkan , 214.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Senast uppdaterad: 24 januari 2023 15:18
Redaktör för sidan: Moa Svensson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas