Socialutskottet sammanträder den 31 januari

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens socialutskott

Sammanträdesdatum

31 januari

Senast uppdaterad: 24 januari 2023 15:21
Redaktör för sidan: Belinda Härjebäck
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas