Kommunledningsutskottet sammanträder den 1 februari

Beslutsorgan

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2023-02-01

Senast uppdaterad: 25 januari 2023 11:55
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas