Lofsdalen 5:98 och del av Lofsdalen 5:100 - granskning

Granskning pågår mellan 2023-02-27 - 2023-03-27

Föreslagen detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att bebygga området med cirka 14 nya småhustomter för bostäder. Ett attraktivt centrumnära område i närheten av friluftsliv tillskapas. Planområdet är beläget i närheten av skidsystem och i anslutning till skoterled.

Planens syfte är också att möjliggöra för en ny väg som ansluter till Knutvallsvägen.

Lofsdalen 5:98 och del av Lofsdalen 5:100 granskningshandlingar

 

Senast uppdaterad: 2 mars 2023 11:31
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas